Sản phẩm

Kinh nghiệm của PIO - Lợi ích của bạn

Với các sản phẩm, giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của chúng tôi, các đối tác/ khách hàng sẽ là người trải nghiệm thành công và đón nhận lợi ích.

Our experience is yours

Hợp tác cùng phát triển - tạo dựng tương lai doanh nghiệp. Đến với PIO, bạn sẽ có sức mạnh, lợi ích từ công nghệ và giải pháp của chúng tôi.

Hệ quản lý giáo dục và đào tạo cho các trung tâm đào tạo quốc tế - eEdu

eEdu

Hệ thống eEdu của PIO cung cấp cho bạn khả năng quản lý toàn diện trong giáo dục và đào tạo quốc tế.

Hệ thống quản lý gồm 3 phân hệ quản lý chính là:

1. Phân hệ quản lý học viên: Gồm có quản lý danh sách học viên, thi đầu vào, xếp lớp, chuyển lớp, tự động nâng level và xếp lớp sau khi học viên kết thúc 1 khóa học...

2. Phân hệ quản lý giáo viên: Gồm có quản lý danh sách giáo viên, lên lịch dạy, lịch nghỉ phép/nghỉ lễ, xếp lớp, thống kê báo cáo thời gian làm việc của từng giáo viên...

3. Phân hệ quản lý học: Gồm có quản lý danh sách lớp học, mở lớp mới, đóng lớp khi kết thúc, bố trí phòng học, giáo viên cho lớp học, thống kê báo cáo thời gian và tần suất sử dụng lớp học...

eEdu mang lại cho bạn một quy trình giáo dục đào tạo theo chuẩn quốc tế và đem lại hiệu quả tối ưu cho công tác quản lý giáo dục và đào tạo.